Definiția potrivită Traduceri legalizate este următoarea: este o modalitate prin care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat, de către Ministerul Justiției.
În domeniul traducerii actelor, traducerea legalizată este cea mai complexă. În traducerea legalizată este foarte important să apară formule, termeni, cuvinte din domeniul juridic, care este folosit în țara documentului original, și acești termeni din domeniul juridic trebuie să fie traduse în limba dorită.
Este în măsură să legalizeze Traduceri legalizate: -notarul public, fără limitare în autorizare; – misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
Actul care urmează să fie tradus în exemplarul original trebuie prezentat notarului public, actul real, cu semnătură privată, data precizată, legalizat prin semnătură, sau certificat de legalizare. În cazul în care exemplarul original nu este la dumneavoastră, se poate prezenta și copia acestuia legalizată, certificată de autoritatea competentă la care se află exemplarul original.

Este foarte important de știut, faptul că nu se pot legaliza acele Traduceri legalizate, care nu au data bine precizată pe document, nu au semnătură de legalizare, sau nu au dotat o adeverință de legalizare.
În primul rând, trebuie prezentat atât actul care a fost tradus, cât și traducerea acestui act. Copia actului care se traduce, este alăturat Traduceri legalizate, cu ștampila și semnătura traducătorului și al interpretului autorizat, pe marginea pe care se îmbină cele două file.
În al doilea rând, pentru a obține o traducere legalizată, din punct de vedere juridic va fi verificat conținutul actului tradus, conformitatea acestui conținut cu legea, și foarte important, respectarea procedeului de a realiza o traducere.
Nici o traducere legalizată nu obligă convingător o copie legalizată.